Personoplysninger Og Hjemmearbejde I Lyset Af Covid

From UCL Wiki
Jump to: navigation, search

I visse tilfælde ‒ f.eks. hvis systemet eller behandlingen gør brug af nye teknologier eller anvender teknologier på en ny måde ‒ kan der desuden være behov for at udarbejde en konsekvensanalyse .

Visse udbydere tilbyder gratis licenser eller udvidelse af eksisterende løsninger, mens COVID-19-krisen står på. Også på dette område og i den nuværende situation gælder de databeskyttelsesretlige krav fuldt ud. Når der indkøbes og implementeres nye værktøjer til hjemmearbejde, er det vigtigt at huske de databeskyttelsesretlige krav.

Kommissionen foreslår kapital­markeds­pakke som konsekvens af COVID-19 Finanstilsynet følger op på suspension af forventninger som følge af COVID-19 Kritik fra Datatilsynet: Tidligere medarbejder har ret til at blive glemt Persondata og whistleblower-ordninger Ansættelses- og arbejdsret

Medarbejderne bør så vidt muligt anvende de normale centrale systemer, som sikrer både adgangskontrol, dokumentversionering, backup og den generelle IT-sikkerhed. Datatilsynets og Center for Cybersikkerheds råd og anbefalinger er gode og håndgribelige, og de kan eventuelt bruges som udgangspunkt for en sådan kampagne. Vær opmærksomhed ved indkøb og implementering af nye løsninger til hjemmearbejde og kommunikation Udbyderne af løsninger til digital understøttelse af samarbejde er meget aktive.

Varier dine opgaver, så du ikke laver det samme gennem lang tid. Uanset om du er hjemme eller på job bør du ikke sidde stille foran din computer i længere tid

En aktiv pause er at lave noget andet end det, som du lige gjorde. Kom op og stå, hvis det er muligt.

Ophavs- og medieret Retssager og voldgift Selskabs- og fondsret

Det gælder eksempelvis for hostingvirksomheder og servicevirksomheder ‒ men også andre typer af virksomheder, der har en rolle som databehandler. Nogle databehandleraftaler stiller krav til medarbejderes behandling af personoplysninger, når dette sker på en hjemmearbejdsplads. Datatilsynets standarddatabehandleraftale stiller ikke sådanne specifikke krav til databehandling på hjemmearbejdspladser, men overlader det til aftaleparternes nærmere beskrivelse. Der findes dog en del eksempler på databehandleraftaler, som enten helt forbyder behandling af personoplysninger på hjemmearbejdspladser, eller som stiller strengere krav hertil.

Den kan du så pakke ud om morgen og væk, når du slutter dagen Indlæg aktive pauser.

Hvis du vil vide mere om at arbejde ved computer, https://blogfreely.net/routefibre5/hjemmeopkobling så findes der materiale her på BFA-kontors hjemmeside. Hvis det kniber med at læse teksterne i infografikken, så kan den hentes i større format i filen nedenfor.

Det giver anledning til nogle databeskyttelsesretlige spørgsmål i de fleste organisationer ‒ særligt omkring sikkerhed. Sikkerhed og håndtering af personoplysninger på hjemmearbejdspladser Disse anbefalinger er i vidt omfang også fornuftige med henblik på at sikre, at databeskyttelseslovgivningen overholdes. Læs mere om Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering og de generelle anbefalinger omkring cybersikkerhed i vores nyhedsbrev om teknologi og outsourcing. Generelt anbefaler Datatilsynet blandt andet følgende:

ergonomi_ved_hjemmearbejdspladsen_a4_side_kvadrat.jpg Info om udbetaling af indefrosne feriepenge Din ferie er ikke kommet af sig selv Er der problemer i dit psykiske arbejdsmiljø? Hvem vil arbejde hjemme?

Alle disse tiltag skal være på plads ‒ og dokumenteret ‒ inden de nye løsninger tages i brug til behandling af personoplysninger. Center for Cybersikkerheds Trusselsvurderinger kan eventuelt bruges som input til risikovurderingen. DPO'en eller anden medarbejder med særligt ansvar for beskyttelsen af personoplysninger bør spille en aktiv rolle for at sikre, at risikovurderinger og dokumentation kommer på plads. Nuværende databehandleraftaler kan forhindre eller stille særlige krav til hjemmearbejdspladsen

Læs vores omtale af Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering og de IT-sikkerhedsmæssige udfordringer som COVID-19 medfører Vejledende tekst om risikovurdering fra Datatilsynet og Rådet for Digital Sikkerhed Tilmeld interesse-områder Tina Brøgger Sørensen

Forsikringsforbundet Kontakt - Forsikringsforbundets adresse & kørselsvejledning Faglige ressourcer lokalt © 2020 Forsikringsforbundet Personoplysninger og hjemmearbejde i lyset af COVID-19

Corporate compliance og interne undersøgelser Det britiske marked Forretningshemmeligheder Kendetegns- og designret Markedsførings- og forbrugerret

I visse tilfælde påtager databehandleren sig at overholde den dataansvarliges IT-sikkerhedspolitik, og den kan ligeledes indeholde retningslinjer om brugen af hjemmearbejdspladser. , at virksomheder, der fungerer som databehandlere, kontrollerer, om de indgåede databehandleraftaler indeholder særlige krav til brugen af hjemmearbejdspladser. Datatilsynets råd om behandling af personoplysninger på hjemmearbejdspladser Center for Cybersikkerheds nationale trusselsvurdering, Cybertruslen mod Danmark